top of page
Ulay%20MM%206-20201_edited.jpg
Ulay on Ulay:
Identiteit door constante verandering

Metropolis M, No. 60, 2020

Timea Andrea Lelik gaat postuum in gesprek met Ulay, in een opmerkelijk interview aan de hand van uitspraken van de even avontuurlijke als ingetogen kunstenaar. Zijn werk staat onverminderd in de belangstelling, mede dankzij een groot overzicht in het Stedelijk Museum in Amsterdam

Lynn Hershman Leeson:
How Art, Science, and Technology Intertwine

Whitewall, September 5, 2019

Blurring the boundaries between art, science, and technology, Lynn Hershman Leeson has been producing pioneering artworks for over five decades, consistently addressing such compelling issues as gender, identity, privacy, surveillance, artificial intelligence, and, more recently, biotechnology and genetic engineering.

whitewall image.JPG
Lynn Hershman Leeson:
Overleven op techniek

Metropolis M, No. 3, 2018

metropolis m_edited.jpg
bottom of page